+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro | primariarecas@yahoo.com

Anunț - organzare concurs ocupare funcții publice de execuție

Nr. 10181 / 25.06.2018

ANUNȚ

Primăria orașului Recaș, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție, vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Juridic și Achiziții Publice al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Recaş, judeţul Timiş (ID 281167)
și
- o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Recaș (ID 281164).

Condiţii de desfăşurare:

Mai mult...

Anunț

Nr. 9.697 / 15.06.2018

RECTIFICAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN CADRUL LICITAȚIEI PRIVIND ACHIZIȚIA A DOUĂ AUTOSPECIALE POMPIERI ȘI O MULTIFUNCȚIONALĂ DIN CADRUL PROIECTULUI „POMPIERII ȘI MANAGEMENTUL URGENȚELOR RECAȘ - ZAGUBICA - RORS 40”.

Mai mult...

ANFP - înștiințare organzare concurs promovare

Nr. 9260 / 08.06.2018

CĂTRE

AGENŢIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti,

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008 și de H.G. 761/2017, vă înştiinţăm că organizăm examen / concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Recaş.

Condiţii de desfăşurare:

Mai mult...

RELANSARE INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA

Nr. 8959/04.06.2018
``RELANSARE INVITATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIA PRIVIND ACHIZITIA A DOUA AUTOSPECIALE POMPIERI SI O MULTIFUNCTIONALA DIN CADRUL PROIECTULUI POMPIERII SI MANAGEMENTUL URGENTELOR RECAS - ZAGUBICA - RORS 40``
ATASAT, DOCUMENTATIA NECESARA SI INSTRUCTIUNILE AFERENTE INFORMATIILE SE REGASESC SI PE SITUL : http://www.romania-serbia.net/

Mai mult...

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România