+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro | primariarecas@yahoo.com

Anunț

Nr. 11514 / 21.07.2017

Primăria Orașului RECAȘ organizează reluarea licitației publice deschise - metoda “plic închis”, în data de 04.08.2017, orele 1000 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru concesionarea terenului în suprafață de 577 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406826 Recaș, nr. cad. 406826, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală; prețul de pornire al licitației este de 1 leu / m2 / an.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel. 0356 / 177.278, fax 0356 / 177.279 – Serviciul Agricol.

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț

Nr. 11167 / 17.07.2017

Primăria Orașului RECAȘ organizează licitație publică deschisă - metoda “plic închis”, în data de 10.08.2017, orele 1200 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru vânzarea unui număr de 12 terenuri situate în extravilanul localității Stanciova, oraș Recaș, în suprafață totală de 141.978 m2, categoria de folosință vie, după cum urmează:

Nr.
crt.
Nr. carte
Funciară
- Recaș -
Nr. cadastral Suprafața
- m2 -
Categoria de
folosință
Tarla
1. 413893 413893 10.566 Vie VN 1415
2. 413894 413894 11.200 Vie VN 1422
3. 413897 413897 8.338 Vie VN 1432
4. 413901 413901 13.004 Vie VN 1418
5. 413902 413902 14.800 Vie VN 1428
6. 413908 413908 6.618 Vie VN 1430
7. 413911 413911 13.820 Vie VN 1417
8. 413912 413912 4.514 Vie VN 1426
9. 413927 413927 14.300 Vie VN 1434
10. 413929 413929 7.200 Vie VN 1424
11. 413930 413930 24.900 Vie VN 1413
12. 413938 413938 12.718 Vie VN 1420

Prețul de pornire al licitației este de 166.353 lei / 141.978 m2.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel. 0356 / 177.278, fax 0356 / 177.279 – Serviciul Agricol.

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț de invitație

Primăria Orașului RECAȘ organizează licitația pentru achiziționarea de Servicii de management financiar pentru proiectul RORS 40 „Pompierii și managementul situațiilor de urgență”

Documentația necesară și procedura de participare la licitație se găsesc atașate alăturat.

Documentația:

Anunț

Nr. 9563 / 21.06.2017

Primăria Orașului RECAȘ anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare și asfaltare str. Octavian Goga, Mihai Eminescu și Aleea Sportivilor - Izvin”, propus a fi amplasat în oraș Recaș, sat Izvin, str. Octavian Goga, Mihai Eminescu și Aleea Sportivilor, jud. Timiş"

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, jud. Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr, 18 -18A, în zilele de luni - joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și Ia următoarea adresă de internet http://apmtm.aiipm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiecul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.06.2017.

Insp. Hălmăgean Cristina

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț

Nr. 9287 / 15.06.2017

Primăria Orașului RECAȘ organizează licitație publică deschisă în data de 06.07.2017, orele 1200 la sediul Primăriei Orașului, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru:

  • concesionarea terenului în suprafață de 577 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406826 Recaș, nr. cad. 406826, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală; prețul de pornire al licitației este de 1 leu / m2 / an;
  • închiriere pajiști pentru pășunat: - terenuri în suprafață totală de 9,26 ha (Ps 338 – 2,31 ha + Ps 350 – 6,95 ha), pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș, situată administrativ în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș; prețul de pornire al licitației este de 150 lei / ha / an;
  • vânzarea imobilului teren situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crișan, nr. 8, în suprafață de 965 m2, înscris în C.F. nr. 411912 Recaș (nr. C.F. vechi 3391 Recaș), nr. top. 15 – 16 / 2; prețul de pornire al licitației este de 59.426 lei / 965 m2;

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278, fax 0356/177279.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România