+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro | primariarecas@yahoo.com

Anunț

Nr. 9563 / 21.06.2017

Primăria Orașului RECAȘ anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare și asfaltare str. Octavian Goga, Mihai Eminescu și Aleea Sportivilor - Izvin”, propus a fi amplasat în oraș Recaș, sat Izvin, str. Octavian Goga, Mihai Eminescu și Aleea Sportivilor, jud. Timiş"

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, jud. Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr, 18 -18A, în zilele de luni - joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și Ia următoarea adresă de internet http://apmtm.aiipm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiecul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.06.2017.

Insp. Hălmăgean Cristina

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț

Nr. 9287 / 15.06.2017

Primăria Orașului RECAȘ organizează licitație publică deschisă în data de 06.07.2017, orele 1200 la sediul Primăriei Orașului, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru:

 • concesionarea terenului în suprafață de 577 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406826 Recaș, nr. cad. 406826, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală; prețul de pornire al licitației este de 1 leu / m2 / an;
 • închiriere pajiști pentru pășunat: - terenuri în suprafață totală de 9,26 ha (Ps 338 – 2,31 ha + Ps 350 – 6,95 ha), pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș, situată administrativ în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș; prețul de pornire al licitației este de 150 lei / ha / an;
 • vânzarea imobilului teren situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crișan, nr. 8, în suprafață de 965 m2, înscris în C.F. nr. 411912 Recaș (nr. C.F. vechi 3391 Recaș), nr. top. 15 – 16 / 2; prețul de pornire al licitației este de 59.426 lei / 965 m2;

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278, fax 0356/177279.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț

Nr. 7519 / 12.05.2017

Primăria Orașului RECAȘ, organizează licitație publică deschisă în data de 07.06.2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Orașului, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru:

 • concesionarea terenului în suprafață de 24 m2 situat în intravilanul orașului Recaș – lângă Piața Agroalimentară, înscris în CF nr.403052 Recaș (nr. CF vechi 7062 Recaș), nr.cad.403052 (nr.top.603-604/b), în vederea amenajării unui fast-food cu terasă;
 • închiriere pajiști pentru pășunat: - terenuri în suprafață totală de 15,7 ha situate pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș, identificate după cum urmează:
  • suprafata de 10 ha, identificată ca și Ps1757 Herneacova;
  • suprafata de 5,7 ha, identificată ca și Ps705 Stanciova.

De asemenea, anunțăm reluarea licitației publice deschise în data de 22.05.2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru concesionarea următoarelor terenuri, în vederea construcției de locuință proprietate personală:

 • terenul în suprafață de 1.439 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr.404504 Recaș (nr. CF vechi 5432 Recaș), nr.top.4758/2;
 • terenul în suprafață de 697 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406786 Recaș, nr.cad.406786.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278, fax 0356/177279.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț

Nr. 6345 / 24.04.2017

Primăria Orașului RECAȘ, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ ÎN PLIC ÎNCHIS pentru concesionarea de PĂȘUNE aparținând Orașului Recaș, în data de 23.05.2017, orele 10:00 la sediul Primăriei Orașului, str. Calea Timișoarei nr. 86.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278, fax 0356/177279.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

Anunț

Nr. 5753 / 11.04.2017

Primăria Orașului RECAȘ, organizează LICITAȚIE PUBLIC DESCHISĂ ÎN PLIC ÎNCHIS pentru închirierea/concesionarea de terenuri intravilan și pășuni aparținând UAT Recaș, în data de 11.05.2017, orele 1000 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278, fax 0356/177279.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

 • 1
 • 2

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România