+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Rezultatul probei interviu - concurs promovare în grad profesional

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
COMISIA DE EXAMEN/CONCURS

Nr. 8.725 / 29.05.2018

REZULTATUL INTERVIULUI

la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în perioada de 29.05.2018-31.05.2018, pentru funcționari publici de execuţie - consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Recaș.

Nr.crt.
Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează Punctajul interviului / Rezultatul interviului
1. RACZ MARIA CAMELIA clasa I, grad profesional superior 97 / ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatele obtinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform art. 63 din H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Se afişează astăzi, 29.05.2018, ora 15:00

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România