+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|
 • Home
 • Consiliul Local
 • Comisii de specialitate

Comisii de Specialitate Consiliul Local Recaș

Comisia nr. 1: pentru buget-finanţe, studii, prognozeeconomico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism:

 1. Buga Ștefan - președinte;
 2. Milutin Romulus – secretar;
 3. Băcescu Gabriel – membru;
 4. Pașca Marinel - membru;
 5. Tomuș Ciprian Cosmin – membru.

COMISIA NR. 2 – pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, muncă şi protecţie socială:

 1. Pop Ana – președinte;
 2. Carcea Constantin – secretar;
 3. Ciobanu Ioan – membru;
 4. Nicula Daniel Silviu – membru;
 5. Rus Augustin – membru.

COMISIA NR. 3 – pentru administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport:

 1. Fekete-Mațedolean Codruța Ramona – președinte
 2. Așchiopoae Ștefan – secretar;
 3. Antonescu Mircea Cosmin – membru;
 4. Bumbuc Gheorghe – membru;
 5. Mocan Nicodim – membru.

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România