+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Anunț licitație terenuri Recaș - 10.04.2017

Anunț

Nr. 5753 / 11.04.2017

Primăria Orașului RECAȘ, organizează LICITAȚIE PUBLIC DESCHISĂ ÎN PLIC ÎNCHIS pentru închirierea/concesionarea de terenuri intravilan și pășuni aparținând UAT Recaș, în data de 11.05.2017, orele 1000 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278, fax 0356/177279.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

Dezbatere publică cu privire la proiectele Bugetelor Locale

Anunț

Primăria oraş Recaş anunţă organizarea dezbaterii publice cu privire la proiectul de buget local al orașului Recaș, bugetului de credite interne și al bugetului “Autofinanțate” pe anul 2017, în sala de şedinţe a Consiliului Local Recaş, în data de 24.03.2017, ora 900

Consultarea proiectului de buget local al orașului Recaș, bugetului de credite interne și al bugetului Autofinanțate” pe anul 2017 se poate face la Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Informații: D-na Petrariu Narcisa Constanța – şef Serviciu Economic, Tel. 0356 / 177.278.

 

Primar
ing. Pavel Teodor

Proiect Buget 2017

Licitatie 06.02.2016

Anunț

Nr. 1.266 / 26.01.2017

Primăria Orașului Recaș anunță RELUAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISĂ ÎN PLIC ÎNCHIS în data de 06,02,2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Orașului Recaș în vederea vânzării unui număr de 27 terenuri situate în extravilanul localității Stanciova, oraș Recaș, în suprafață totală de 87ha, aparținând domeniului privat al Orasțiului Recaș.

  Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel. 0356/177278, fax 0356/177279.

  Primar
  ing. Pavel Teodor

  Caiet sarcini licitatie

Licitatie 27.12.2016

Anunț

Nr. 19.036 / 27.12.2016

Primăria Orașului Recaș organizează licitație publică prin metoda "plic închis" pentru concesionarea/vânzarea de terenuri aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, în data de 26.01.2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86, după cum urmează:

 • * Concesionare terenuri pentru construcții de locuințe pe raza localităților lzvin, Herneacova și lanculeasa, oraș Recaș;
 • * Concesionare teren pentru desfăsurarea de activități economice (amenajare pensiune) pe raza localității lzvin, oraș Recaț;
 • * închiriere pajiște pentru pdșunat (13,06 ha) pe raza localității Nadăș, oraș; Recaș;
 • * Vânzare a unui număr de 27 terenuri situate în extravilanul localității Stanciova, oraș Recaș, în suprafață totală de 87 ha.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel. 0356/177278, fax 0356/177279.

Primar
ing. Pavel Teodor

Caiet sarcini licitatie

Mai multe articole...

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România