+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Licitatie 06.02.2016

Anunț

Nr. 1.266 / 26.01.2017

Primăria Orașului Recaș anunță RELUAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISĂ ÎN PLIC ÎNCHIS în data de 06,02,2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Orașului Recaș în vederea vânzării unui număr de 27 terenuri situate în extravilanul localității Stanciova, oraș Recaș, în suprafață totală de 87ha, aparținând domeniului privat al Orasțiului Recaș.

  Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel. 0356/177278, fax 0356/177279.

  Primar
  ing. Pavel Teodor

  Caiet sarcini licitatie

Licitatie 27.12.2016

Anunț

Nr. 19.036 / 27.12.2016

Primăria Orașului Recaș organizează licitație publică prin metoda "plic închis" pentru concesionarea/vânzarea de terenuri aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, în data de 26.01.2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86, după cum urmează:

 • * Concesionare terenuri pentru construcții de locuințe pe raza localităților lzvin, Herneacova și lanculeasa, oraș Recaș;
 • * Concesionare teren pentru desfăsurarea de activități economice (amenajare pensiune) pe raza localității lzvin, oraș Recaț;
 • * închiriere pajiște pentru pdșunat (13,06 ha) pe raza localității Nadăș, oraș; Recaș;
 • * Vânzare a unui număr de 27 terenuri situate în extravilanul localității Stanciova, oraș Recaș, în suprafață totală de 87 ha.

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel. 0356/177278, fax 0356/177279.

Primar
ing. Pavel Teodor

Caiet sarcini licitatie

Licitatii

ANUNȚ

Nr. 14.374 / 03.10.2016

Primăria Orașului RECAȘ, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru concesionarea / închirierea de terenuri aparținând Orașului Recaș, în data de 27.10.2016, orele 1000 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86:

CONCESIONARE TERENURI PENTRU CONSTRUCȚII DE LOCUNȚE CONCESIONARE TERENURI PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE (PENSIUNE) ÎNCHIRIERE PAJIȘTE PENTRU PĂȘUNAT

Informații se pot obține la sediul Primăriei Orașului Recaș Calea Timișoarei nr. 86, tel.0356/177278,fax 0356/177279.

Primar
ing. Pavel Teodor

Licitație 25 August, 2016

ANUNȚ

Primăria orașului RECAȘ, organizează LICITAȚIE ÎN PLIC SIGILAT, în data de 25.08.2016, orele 10:00, pentru CONCESIONAREA DE PĂȘUNE aparținând UAT RECAȘ, Localitatea Nadăș: TRUP I – 50,49 ha, după cum urmează (anexa nr. 1):

 • suprafata de 34,16 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 265;
 • suprafata de 2,73 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 561;
 • suprafata de 1,67 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 562;
 • suprafata de 3,95 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 563;
 • suprafata de 7,98 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 569.

Localitatea Nadăș: TRUP II – 13,06 ha, după cum urmează (anexa nr. 2):

 • suprafata de 7,36 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 554;
 • suprafata de 0,84 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 558;
 • suprafata de 4,86 ha pe teritoriul localității Nadăș, identificată ca și Ps 559.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat până in 24.08.2016 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86

Primar
ing. Pavel Teodor

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România