+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Antreprenor de viitor - un proiect european deschizător de noi perspective private

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, România Start-Up Plus.

Contract: POCU/82/3/7/106067

„Antreprenor de viitor“, un proiect european care deschide noi perspective inițiativei private. Un proiect susținut de antreprenori cu experiență internațională.

Proiectul „Antreprenor de Viitor“, în valoare de 20,2 milioane de lei, se desfășoara în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și este cofinanțat din Fondul Social European și prin parteneriatul româno-austriac, format din trei companii cu experiență vastă în domeniul inițiativei private: austromed holding srl, liderul parteneriatului, bit education & consulting Romania srl, partener național și, bit management Beratung GmbH, din Republica Austria.

Prin formare antreprenorială, transfer de know-how și sesiuni de consultanță susținute de experți internaționali, proiectul deschide grupului țintă din regiunea Vest perspectiva să își valorifice spiritul de inițiativă pentru a întemeia o afacere cu ajutor de stat. Ajutorul de stat este între 31.500 și 40.000 Euro pentru

fiecare întreprindere nou înființată. Întreprinderile vor fi cu profil non-agricol și trebuie înființate în zona urbană. Nu numai antreprenorii se vor bucura de avantajele propriei afaceri: proiectul prevede ca întreprinderile să creeze noi locuri de muncă pentru 180 de persoane, salariile acestora urmând să fie achitate tot din ajutorul de stat.

După înființare întreprinderile nu vor fi lăsate în bătaia vântului, ci vor fi susținute continuu, până la terminarea proiectului, prin consultanță gratuită asigurată de experți internaționali. Experții proiectului, ei înșiși antreprenori de succes în spațiul occidental, veniți din zona practicii antreprenoriale, vor urmări îndeaproape activitatea noilor întreprinderi pentru a descoperi din vreme cu ce probleme se confruntă. Firmele care vor întâmpina dificultăți, lucru normal la început de drum, vor primi tot sprijinul necesar pentru a reveni pe linia de plutire și a-și continua activitatea cu succes. Firmele cu potențial de extindere pot beneficia de consultanță financiară europeană, astfel încât, în primii ani de funcționare, să acceseze și alte fonduri nerambursabile de până la 200.000 Euro.

Proiectul are o durată de trei ani, urmând să se încheie în ianuarie 2021. În primul an de implementare, grupul țintă va lua parte la un curs de formare a compețentelor antreprenoriale în cadrul căruia va fi instruit să elaboreze un plan de afaceri, să înființeze și să o conducă o întreprindere. Cursul se va desfășura în municipiul Timișoara , va dura 6 săptămâni, zilnic, de luni până vineri, 6 ore pe zi și se va încheia cu un examen de absolvire. Transportul și masa vor fi asigurate gratuit. Absolvenții cursului vor primi diploma „Permis de conducere a întreprinderii” și dreptul de a participa la concursul planurilor de afaceri. Participanții cu cele mai bune 100 de planuri de afaceri vor continua proiectul și vor efectua stagii de practică în companii de succes din regiune, pentru a înțelege cum funcționează o întreprindere în mediul real de afaceri.

În a doua etapă a proiectului, care durează 18 luni, cei rămași în cursă vor înființa întreprinderile și, beneficiind de asistența experților proiectului, vor întocmi documentația pentru obținerea ajutorului de stat MINIMIS. Echipa proiectului va fi alături de noile întreprinderi, ajutându-le să pună în aplicare planul de afaceri, să cheltuiasca corespunzător banii din ajutorul de stat și să treacă cu bine greutățile inerente ale fazei de început, până se vor pune pe picioare și pot funcționa de la sine.

În ultima etapă, care va dura 6 luni, experții proiectului vor supraveghea cu atenție tinerile întreprinderi, le vor acorda consultanță ajutându-le să se consolideze, să se dezvolte și să devină mai puternice.

Una din zonele de realizare a proiectului este județul Timiș, prin urmare, și orașul Recaș, în care, fără îndoială, există persoane creative, cu spirit de inițiativă, care - susținute financiar și ajutate de profesioniști –  ar fi dispuse să își ia soarta în mâini și să demareze o afacere. Proiectul își propune să identifice aceste persoane, să le motiveze, să le educe și să le sprijine pentru a fi apte să se lanseze într-o afacere care să le asigure ocuparea, bunăstarea și împlinirea. Dacă își alege bine ideea de afaceri, pornind de la ce știe mai bine și îi place mai mult să facă, proaspătul întreprinzător va veni cu plăcere în firmă, nu va recepta munca ca pe o povară, ci ca pe un hobby.

Cine poate participa la proiect?
Poate participa la proiect grupul țintă care îndeplinește următoarele condiții:

Eligibilitate:
(A) este cetățean român;
(B) are între 24 şi 65 de ani împliniți;
(C) este domiciliat într-unul din județele Timiş, Caraş-Severin, Arad sau Hunedoara;
(D) aparține, în limita indicatorilor (1), uneia din următoarele categorii:
          (D1) Şomer sau persoană inactivă
          (D2) Persoană angajată sau care desfăsoara o activitate independentă;
(E) a absolvit 10 clase;
(F) nu încalcă interdicția dublei finanțări (nu a participat şi nu participă actualmente la alte cursuri de competențe antreprenoriale cofinanțate din Fondul Social European)
(G) se angajează ferm, pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că va îndeplini integral şi continuu condițiile (A)-(F) de mai sus, păstrându-şi intactă eligibilitatea pe toata durata participării la Proiect.

Legalitate:
Pentru ca, din start, persoanele eligibile sa îndeplineasca condițiile legale de participare la toate activitățile Proiectului, acestea trebuie să nu aibă:
(A) antecedente penale care i-ar interzice calitatea de asociat într-o întreprindere;
(B) obligații fiscale restante care l-ar împiedica să beneficieze de ajutoare de stat MINIMIS;
(C) sechestru asigurator insituit care l-ar impiedica să îşi utilizeze resursele financiare, conform planului de afaceri la care s-ar angaja în cadrul Proiectului;
(D) probleme de sănătate care să îi îngrădeasca capacitatea de înțelegere şi acțiune antreprenorială şi/sau care ar pune în pericol starea de sănătate a celorlalți participanți la activitățile colective în cadrul Proiectului;
şi trebuie să se angajeze ferm, pe proprie raspundere, că va continua să îndeplinească integral condițiile de legalitate (A)-(D), pe toata durata participării la Proiect.

Disponibilitate:
Pentru a fi înregistrate în Proiect, persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate şi legalitate, conform (2.1) respectiv (2.2), trebuie să se angajeze ferm, pe proprie răspundere, că, pe toată durata participării la Proiect, în fiecare zi lucrătoare, in limitele normelor legale de timp relevante, vor fi disponibile în totalitate pentru a lua parte la toate activitățile Proiectului la care vor fi admise.

În tabelul de mai jos sunt sintetizate condițiile de participare la Proiect, documentele pentru probarea apartenenței la grupul țintă (abreviat “DPAGT”) şi forma în care trebuie remise.

Cum poate fi solicitată înregistrarea în Proiect?
Cum poate fi solicitată înregistrarea în Proiect?Înregistrarea în Proiect poate fi solicitată prin e-mail sau serviciu poștal. Începând cu 5 februarie 2018, formularul de solicitare a înregistrării poate fi descărcat de pe site-ul Proiectului, www.antreprenordeviitor.eu. Formularul poate fi accesat apăsând, pe rând, pe butoanele „informare“, „grup țintă“ și „solicitări de participare și înregistrare“. Solicitantul care alege calea poștei electronice va printa, completa şi semna formularul, după care îl va scana în format PDF și va trimite copia scanată, prin e-mail, la adresa coordonatorului regional care răspunde de județul Timiș: “Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.”.
La e-mail solicitantul va atașa și copia PDF a cărții sale de identitate.

Alternativ, solicitanții pot remite solicitarea înregistrării și copia cărții de identitate pe hârtie, prin poştă, la adresa strada Victoria nr. 104, comuna Ghiroda, județul Timiș, CP 307200.
Termenul limită pentru remiterea solicitărilor de înregistrare este 20.02.2018. Legat de o eventuala prelungire a termenului, solicitanții vor consulta periodic subpaginile „solicitări de participare și înregistrare“ sau „noutăți“ de pe site-ul proiectului.
Persoanele care aleg să participe la seminarul sau una din caravanele de informare organizate în județul Arad pot solicita înregistrarea în Proiect la fața locului, sub îndrumarea directă a experților Proiectului. Informații legate de locul și data desfăsurării seminarului și caravanelor de informare din județul Arad, precum și despre modalitatea de înscriere la acestea vor fi publicate pe pagina de internet a proiectului, la rubrica care poate fi accesată apăsând, pe rând, butoanele „informare“, „despre proiect“ și, în final, „seminare și caravane de informare“, sau la rubrica „noutăți“. Informațiile despre seminarul și caravanele de informare vor fi postate succesiv, pe măsură ce vor fi convenite locațiile și termenele de desfășurare.

Informații legate de pașii următori pot fi citite pe pagina de internet a proiectului www.antreprenordeviitor.ro.

Mai jos, sunt prezentate sumar cele mai importante activități ale proiectului la care va participa grupul țintă și perioada preconizată de desfășurare:

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România