+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Anunț licitație

Nr. 6869 / 02.05.2018

ANUNȚ

Primăria Orașului RECAȘ organizează licitație publică prin metoda plic închis, în data de 29.05.2018 ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86, pentru:

Licitație pentru concesionarea a 9 terenuri situate în intravilanul orașului Recaș,sat Herneacova pentru construirea de locuințe proprietate personală

 • Terenul în suprafață de 746 mp, înscris în CF nr.412503, nr. cad.412503
 • Terenul în suprafață de 803 mp, înscris în CF nr.412504, nr. cad.412504
 • Terenul în suprafață de 819 mp, înscris în CF nr.412505, nr. cad.412505
 • Terenul în suprafață de 798 mp, înscris în CF nr.412506, nr. cad.412506
 • Terenul în suprafață de 735 mp, înscris în CF nr.412507, nr. cad.412507
 • Terenul în suprafață de 723 mp, înscris în CF nr.412509, nr. cad.412509
 • Terenul în suprafață de 723 mp, înscris în CF nr.412509, nr. cad.412512
 • Terenul în suprafață de 815 mp, înscris în CF nr.412513, nr. cad.412513
 • Terenul în suprafață de 801 mp, înscris în CF nr.412527, nr. cad.412527

Prețul de pornire este de 1,00 lei/mp/an.

 

Licitație pentru concesionarea a 4 terenuri situate în intravilanul orașului Recaș, Cartier Ianculeasa pentru construirea de locuințe proprietate personală:

 • Terenul în suprafață de 810 mp, înscris în CF nr.413104 Recaș, nr. cad.413104
 • Terenul în suprafață de 849 mp, înscris în CF nr.413105 Recaș, nr. cad.413105
 • Terenul în suprafață de 792 mp, înscris în CF nr.413084 Recaș, nr. cad.413084
 • Terenul în suprafață de 792 mp, înscris în CF nr.413085 Recaș, nr. cad.413085

Prețul de pornire este de 1,00 lei/mp/an.

 

Licitație pentru vânzarea imobilului teren în suprafață 810 mp, situat în intravilanul orașului Recaș, Cartier Ianculeasa înscris în C.F. nr.413102, nr.cad. 413102.

Prețul de pornire este de 17274 lei.

 

Licitație pentru vânzarea imobilului teren în suprafață 1900 mp, situat în intravilanul localității Stanciova, orașul Recaș, înscris în C.F. nr.414470, nr.cad. 414470

Prețul de pornire este de 30996 lei.

 

Licitație pentru vânzarea imobilului clădire în suprafață de 177 mp, situat în intravilanul localității Petrovaselo nr.81, înscris în C.F. nr.412076, nr.cad. 412076-C1

Prețul de pornire este de 85280 lei.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Recaş, sau la telefon 0356-177278 / fax: 0356-177279.

               PRIMAR,
               Ing. PAVEL TEODOR

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România