+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Rezultatul selecției de dosare - concurs promovare în grad profesional

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
COMISIA DE EXAMEN/CONCURS

Nr. 8.412 / 23.05.2018

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 29.05.2018, pentru funcționar public de execuţie - consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Recaș;

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt.

Numele şi prenumele persoanelor înscrise la concurs Funcţia publică de execuţie în care promovează Rezultatul selecției dosarelor
1. RACZ MARIA CAMELIA clasa I, grad profesional superior ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor în temeiul art. 63 din H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Se afişează astăzi, 23.05.2018, ora 16,00 la avizierul din holul Primăriei.

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România