+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Rezultatul probei scrise - concurs promovare în grad profesional

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
COMISIA DE EXAMEN/CONCURS

Nr. 8.718 / 29.05.2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 29.05.2018, pentru funcționari publici de execuţie - consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Recaș.

Nr.crt.
Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează Punctajul probei scrise / Rezultat probei scrise
1. RACZ MARIA CAMELIA clasa I, grad profesional superior 92,2 / ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatele obtinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform art. 63 din H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Se afişează astăzi, 29 mai 2018, ora 13:00

Candidatul declarat admis va sustine interviul in data de 29.05.2018, ora 14:00, la sediul Primariei orasului Recaș.

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România