+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Sprijin pentru tinerii inactivi

Sprijin pentru tinerii inactivi

Proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, proiect eligibil pe Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 2 Obiectiv specific 2.3 a fost aprobat de către AMPOCU.
Proiectul vizează creșterea numărului de tineri inactivi NEETs (din limba engleza Not in Education, Employment or Trening) înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), precum și identificarea altor cel puțin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu vârsta între 16-24.
Termenul de tineri NEETs se refera la acei tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.
În cadrul proiectului, sunt vizați în special tinerii cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificați, cel puțin 160.000 vor fi întegistrați la SPO și vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Programul Naţional Şansa a doua – Ministerul Educatiei Naţionale, servicii de asistență socială).
Proiectul își propune și să “revitalizeze” rețeaua de sprijin pe care SPO o are deja împreună cu autoritățile publice locale sau să propună noi modelele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatului la nivelul comunității respective, în procesul de identificare, mobilizare și înregistrare a tinerilor NEETs.
Solicitantul acestui proiect este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educație Naționale și Cercetării Științifice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sunt parteneri.
Proiectul are o durată de implementare este de 48 luni și un buget de 213.636.395,25 de lei, respectiv 47.474.754,5 de euro (curs euro 4,5).
În acest sens, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca cu sprijinul Primariei Orasului Recas vine în atentia tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16-24 de ani cu un anunt important. Cei care nu urmeaza vreo forma de invatamant, cursuri de formare profesionala si nu au un loc de munca sunt invitati la Primaria Recas in vederea acordarii unui sprijin pentru integrarea pe piata muncii care consta in:

  • Cursuri de formare profesionala gratuite
  • Prime in bani:
    Prima de activare în care șomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, după 30 de zile de la data înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei, neimpozabilă.

Prima de inserție - Absolvenții instituțiilor de învățământ care, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării (3 X 500 lei).

Prima de încadrare se acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se încadrează în muncă pentru o perioadă mai mare de 12 luni cu normă întreagă, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința. Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Beneficiarii primei de incadrare sunt șomeri înregistraţi care au domiciliul /reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate.

Primă de instalare - se acordă șomerilor înregistraţi la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia

Prima de relocare - persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază, timp de 36 luni, de o primă de relocare, neimpozabilă, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

Alte informatii puteti obtine la sediul Primariei Orasului Recas.

ANOFM - Sprijin pentru tinerii inactivi

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România