+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Grupa Sindicală Recaș

GRUPA SINDICALĂ A SALARIAȚILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ PRIMARIA ORAȘULUI RECAȘ

"existăm pentru voi"

Grupa Sindicală a Salariaților din Primăria orașului Recaș este reprezentată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin Preşedintele acestuia, afiliată Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație și este compusă din 6o membrii de sindicat, funcționari publici și personal contractual.

Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării F.N.S.A. sunt: democraţia, solidaritatea, independenţa deplină şi reprezentarea autonomă a sindicatelor membre, egalitatea lor în drepturi, exprimarea liberă, respectul opiniei şi alegeri democratice.

Mai mult...

Comisia de disciplină

,, Ne supunem față de ceea ce nu poate fi constrâns”

            Deontologia profesională  în cea mai simplă definiţie este ştiinţa datoriei. Vorbind de deontologie evocăm totdeauna obligaţiile impuse profesioniştilor în exerciţiul profesiilor lor. Deontologia este insă ceva mai mult decât atât, este un ansamblu de principii care îşi au sursa în fundamentele morale ale persoanei şi care influenţează pozitiv întreaga activitate profesională a acesteia.
            Evident, deontologia diferă de la o profesie la alta datorită specificului activităţii desfăşurate, dar are pretutindeni aceeaşi bază: ideea de onestitate şi corectitudine în relaţiile cu persoana care utilizează serviciile profesionistului.
            De-a lungul timpului deontologia a fost asociată mai mult cu profesiile liberale, ale căror îndatoriri erau mai puţin strict codificate şi care s-au constituit ulterior ca elemente ale unui drept disciplinar.
            Codul de conduită al funcționarului public structurat ca un cod de conduită cu dispoziţii normative, a căror încălcare poate atrage răspunderea disciplinară, cuprinde principalele reguli de conduită în profesie, în relaţie cu alte autorităţi şi cu publicul și este reglementat de Legea nr. 7/2004 republicată.    

Mai mult...

Serviciul Public de Asistență Socială și Asistență Medicală

Eleonora Știrbu
Eleonora Știrbu
Eleonora Știrbu, - Șef S.P.A.S.A.M. Recaș -
Tel: 0356 177 278

Serviciul Public de Asistenţă Socială Recaş deserveşte comunitatea Recaş şi satele aparţinătoare Herneacova, Izvin, Bazoş, Petrovaselo, Stanciova şi Nadăş (în curs de repopulare) cu o populaţie totală de aproximativ 9.000 de locuitori.

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de prestații și servicii sociale cu caracter primar, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricaror alte persoane aflate în nevoie.

Mai mult...

Transporturi și salubritate

TABEL CU TRASEUL ZILNIC DE COLECTARE A GUNOIULUI MENAJER

ZiuaTraseu
Luni Bazoşu Vechi; Recaş - Str. Principală, partea dreaptă (de la gară până la ieşire spre Lugoj)
Marti Izvin; Str. Aluniș; Stația de epurare
Miercuri Recaş partea stângă a străzii principale (peco Recaş până la str. Bujorilor) (toate străzile)
Joi Recaş str. Rozelor (Căminului) până în Satul-Nou
Vineri Crama Petrovaselo Sat Petrovaselo Crama Recaş Ferme Vie Școala Ajutătoare Recaş; a-II-a maşină - Herneacova; Stanciova; Simei,
SâmbătăLiber
DuminicăLiber

Activitate Resurse Umane

Elaborează, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, proiectul organigramei, a statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice, atât pentru aparatul de specialitate al primarului, cât şi pentru serviciile publice din subordinea consiliului local, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

Întocmeşte, lunar, statul de funcţiuni, care include toate modificările intervenite cu privire la nume, funcţie, drepturi salariale, loc de muncă, posturi vacante etc., ale personalului angajat;

Mai mult...

Serviciu de dezvoltare locală si situații de urgență.

Rozalia Boldiszar
Rozalia Boldiszar, - Șef Serviciu -

Biroul de Dezvoltare Locală, Situații de Urgență și Autofinanțate din cadrul UAT orașului Recaș, este o structură organizatorică destinată implementării și coordonării operative a proiectelor finanțate de către Comisia Europeană prin Programele de finanțare aprobate. De asemenea, acest serviciu identifică și gestionează activitățile legate de situațiile de urgență (incedii, inundații, cutremure ) și asigură coordonarea serviciului voluntar de pompieri.

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Legea 481/2009 privind protecția civilă
Ordinul 1422/2012

Mai mult...

Serviciul Agricol

Cernescu Melinda Anuța
Cernescu Melinda Anuța
Cernescu Melinda Anuța, - Șef Serviciu -

Activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Agricol :

 • Actualizează în permanență datele din Registrul Agricol
 • Conlucrează cu organele sanitar- veterinare în vederea confruntării datelor declarate de cetăţeni şi cele rezultate din acţiunile sanitar- veterinare,
 • Elibereaza adeverinţe, atestate de producător după registrul agricol, bilete de proprietate, adeverinţe privind atestarea proprietăţilor asupra animalelor şi imobilelor înscrise în Registrul Agricol,
 • Participă la întocmirea proceselor verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite conform legii nr. 18/ 1991, legii nr. 1/ 2000, legii nr. 247 / 2005 şi legii nr. 17/2014,
 • Ţine evidenţa titlurilor de proprietate şi a eliberării acestora,
 • Participă la recensămintele ce se organizează în domeniul agricol sau al populaţiei localităţii,
 • Eliberează acte necesare (adeverințe) în vederea obţinerii de subvenţii de către producătorii agricoli,
 • Înregistrează în registrul special contracte de arendă, actele adiţionale şi contracte de reziliere,
 • Asigură informare şi consultanţă pentru agricultori și cetăţeni,
 • Sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative, asociaţii de producatori, etc,
 • Asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în agricultură, inclusiv metode moderne de management al fermei,
 • Identifică noi surse de finanţare din fonduri UE,
 • Asigură asistenţă tehnică pentru întocmirea şi accesarea fondurilor europene,

Mai mult...

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România