+40 356 177 278
contact@primariarecas.ro
|

Serviciul Agricol

Cernescu Melinda Anuța
Cernescu Melinda Anuța
Cernescu Melinda Anuța, - Șef Serviciu -

Activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Agricol :

 • Actualizează în permanență datele din Registrul Agricol
 • Conlucrează cu organele sanitar- veterinare în vederea confruntării datelor declarate de cetăţeni şi cele rezultate din acţiunile sanitar- veterinare,
 • Elibereaza adeverinţe, atestate de producător după registrul agricol, bilete de proprietate, adeverinţe privind atestarea proprietăţilor asupra animalelor şi imobilelor înscrise în Registrul Agricol,
 • Participă la întocmirea proceselor verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite conform legii nr. 18/ 1991, legii nr. 1/ 2000, legii nr. 247 / 2005 şi legii nr. 17/2014,
 • Ţine evidenţa titlurilor de proprietate şi a eliberării acestora,
 • Participă la recensămintele ce se organizează în domeniul agricol sau al populaţiei localităţii,
 • Eliberează acte necesare (adeverințe) în vederea obţinerii de subvenţii de către producătorii agricoli,
 • Înregistrează în registrul special contracte de arendă, actele adiţionale şi contracte de reziliere,
 • Asigură informare şi consultanţă pentru agricultori și cetăţeni,
 • Sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative, asociaţii de producatori, etc,
 • Asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în agricultură, inclusiv metode moderne de management al fermei,
 • Identifică noi surse de finanţare din fonduri UE,
 • Asigură asistenţă tehnică pentru întocmirea şi accesarea fondurilor europene,

Camera Agricolă din cadrul primăriei are următoarele atribuții:

 • Oferă informaţii privind obţinerea de subvenţii pentru plata pe suprafaţă SAPS, derulate prin APIA (Agenţia de Plaţi şi Intervenţii în Agricultură),
 • Colaborează cu instituţiile din domeniul agriculturii (APIA, ANSVA, Camera Agricolă Judeţeană , DJAT - Direcţia Judeţeana pentru Agricultură Timiş),
 • Elaborează, împreună cu Consiliul Local, documentaţii pentru domeniul pastoral, amenajamente pastorale,
 • Realizează campanii de informare a producătorilor agricoli privind măsurile PNDR 2014- 2020.

Semn: serviciul agricol, Primaria Recaș

PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

Calea Timișoarei nr. 86 Jud. Timiș, România